Tresbasu rheilffyrdd yn 'anghyfreithlon ac yn beryglus'

Mae'r heddlu wedi rhybuddio pobl ifanc i gadw oddi ar reilffyrdd ar ôl i ffigyrau newydd ddangos bod cynnydd wedi bod yn nifer y bobl sy'n tresbasu ar linellau rheilffyrdd yng Nghymru.

Dywedodd Heddlu Trafnidiaeth Prydain bod cynnydd o 19% wedi bod, o 108 o ddigwyddiadau yn 2014 i 128 y llynedd.

Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydain wedi rhyddhau fideo CCTV i geisio atal pobl rhag mynd ar reilffyrdd.