Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio (89) / Step Dancing Duo, Trio or Quartet (89)

Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio (89) / Step Dancing Duo, Trio or Quartet (89)

1. Daniel ac Osian

2. Parti Talog

3. Bro Taf - Ioan, Anwen, Branwen ac Elwyn

Cyhoeddwyd