Côr Merched dros 20 mewn nifer (28) / Women's Choir with over 20 members (28)

Côr Merched dros 20 mewn nifer (28) / Women's Choir with over 20 members (28)

1. Ysgol Gerdd Ceredigion

2. Côr Merched Canna

3. Côr Merched Bro Nest

Cyhoeddwyd