Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dros 16 oed (90) / Boys' Solo Step Dance over 16 yrs (90)

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dros 16 oed (90) / Boys' Solo Step Dance over 16 yrs (90)

1. Osian Gruffydd

2. Elwyn Williams

Cyhoeddwyd