Osian Roberts ar ddiwedd antur Cymru yn Euro 2016

Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru, Owain Llŷr sydd wedi bod yn siarad â is-hyfforddwr Cymru, Osian Roberts cyn i'r garfan hedfan yn ôl o Dinard i Gaerdydd fore Gwener.