Dawns Stepio Unigol i Ferched dan 16 oed (93) / Girls' Solo Step Dance under 16 yrs (93)

Dawns Stepio Unigol i Ferched dan 16 oed (93) / Girls' Solo Step Dance under 16 yrs (93)

1. Cadi Evans

2. Betsan Mared Lloyd

3. Ela Jones Yles

Cyhoeddwyd