Canu Emyn i rai dros 60 oed (39)

Canu Emyn i rai dros 60 oed (39) / Hymn singing for those over 60 yrs (39)

1. Glynn Morris

2. Gwynne Jones

3. David Maybury