Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân (8) / Presentation in words, dance and song (8)

Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân (8) / Presentation in words, dance and song (8)

1. Aelwyd yr Ynys ac Adran Bro Alaw

2. Ysgol Gyfyn Gwynllyw