Unawd i Ferched 12-16 oed (52) / Girls' Solo 12-16 yrs (52)

Unawd i Ferched 12-16 oed (52) / Girls' Solo 12-16 yrs (52)

1. Siwan Hedd Mason

2. Beca Fflur Williams

3. Glesni Rhys Jones

Cyhoeddwyd