Nerys Irving Jones, fu'n byw yn Baghdad, yn trafod adroddiad Chilcot i'r rhyfel yn Irac.