Clip hyd yn oed yn well na'r gyntaf. Y gêm, yn fyw ar S4C, ddydd Sadwrn am 16:15

Mae yna broblem

'Dyw'r fideo yma ddim ar gael ar hyn o bryd. Triwch eto nes ymlaen.

Beth gewch chi wrth gyfuno athrylith barddol gydag athrylith perfformio gydag athrylithau pêl-droed?

Fideo arall sy'n codi'r blew ar eich gwâr a'n codi croen gwydd. Gwyliwch, mwynhewch, rhannwch.

Gwyliwch gêm dyngedfennol Gogledd Iwerddon v Cymru yn FYW ar S4C am 16:15 Ddydd Sadwrn.

Gwrandewch ar sylwebaeth Camp Lawn ar BBC Radio Cymru o 16:00.

Dilynwch sylwadau deifiol Wali Tomos a llawer mwy ar dudalen fyw Cymru Fyw o 15:00.