Llysoedd di-bapur: Egluro'r newid

Mae barnwr wedi dweud bod cyfran uwch o ddiffynyddion yn pledio'n euog yn gynharach mewn llysoedd sydd wedi troi at system ddigidol ar ôl rhoi'r gorau i ddefnyddio ffeiliau papur.

Llysoedd Merthyr Tudful a Chaerdydd oedd ymhlith y cyntaf yng Nghymru a Lloegr i droi'n ddigidol fel rhan o gynllun gwerth £700m gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder.

Cofiadur Caerdydd, Eleri Rees, sy'n egluro arwyddocâd y newid ar y llysoedd ac ar ddiffynyddion.

Cyhoeddwyd