Cyflwr PTSD: 'Angen mwy o gymorth yn gynt'

Mae tad i ddynes ifanc sy'n dioddef o anhwylder straen wedi trawma - neu gyflwr PTSD - wedi dweud ei bod hi'n annheg ei bod hi wedi gorfod aros dros ddwy flynedd i gael therapi arbenigol.

Mae Tirion Lewis yn dioddef pyliau o banig ac atgofion brawychus o'r noson pan gafodd ei churo'n anymwybodol gan ei chyn-gariad yn 2009.

Mae hi wedi gweld arbenigwr, ond mae'r holl aros am driniaeth yn achosi rhwystredigaeth mawr i'w theulu. Bu tad Tirion, Dilwyn yn dweud mwy wrth Craig Duggan.

Gallai llun yn yr adroddiad beri loes.