Siopau Castle Bakery i gau yng Ngwynedd a Môn

Ar ôl 130 o flynyddoedd fe gaeodd un o gwmnïau becws y gogledd orllewin ei ddrysau ddydd Sadwrn.

Mae disgwyl i ddegau o bobl golli eu swyddi wrth i Castle Bakery gau eu siopau ym Miwmares, Porthaethwy, Caergybi, Bangor a Chaernarfon.

Dafydd Evans sydd â'r stori.