Ysgol yn ymateb i farwolaeth dau

Mae athrawon a disgyblion Ysgol Gyfun Cwm Rhymni wedi sôn am eu "sioc" o glywed am farwolaeth disgybl a chyn-ddisgybl.

Bu farw Connor Williams, 17, a Conor Tiley, 18, mewn gwrthdrawiad yn Hengoed, Sir Caerffili, nos Sul.

Dywedodd pennaeth chweched dosbarth yr ysgol, Lloyd Mahoney, ei fod yn "falch o'r cyfraniad" wnaeth y bechgyn i'r ysgol.