Wylfa: Rhoi'r gorau i gynhyrchu trydan

Mae cwmni Magnox, perchnogion gorsaf niwclear yr Wylfa, wedi cadarnhau y bydd yr atomfa'n rhoi'r gorau i gynhyrchu trydan ar 30 Rhagfyr.

Ers dechrau cynhyrchu trydan ym 1971, bu'n un o brif gyflogwyr yr ynys.

Ar hyn o bryd, mae dros 500 o weithwyr yn gweithio yno, ond mae disgwyl i ryw draean o'r swyddi ddiflannu yn ystod y misoedd nesaf, gyda'r gweddill yn cael eu colli yn raddol o'r safle yn ystod y ddegawd nesaf. Siôn Tecwyn aeth i'r safle ar ran BBC Cymru.

Cyhoeddwyd