Croeso gofalus i bwerau treth incwm

Mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones wedi rhoi croeso gofalus i'r cyhoeddiad y bydd Llywodraeth Cymru yn cael pwerau dros dreth incwm heb yr angen am refferendwm.

Gwnaed y cyhoeddiad gan George Osborne yn Nhŷ'r Cyffredin yn ystod ei Adolygiad Gwariant.

Dywedodd Mr Jones wrth BBC Cymru ei fod yn cefnogi'r egwyddor o ddatganoli rhai pwerau dros dreth incwm ond fod angen mwy o fanylion am y cynlluniau a'r amserlen.

Roedd Mr Jones hefyd yn holi pan na fyddai pwerau dros drethi eraill yn cael eu datganoli i Gymru.

Cyhoeddwyd