Swyddfa'r Post wedi 'ymddwyn yn gythreulig'

Mae degau o gyn-reolwyr Swyddfeydd Post wedi dod at ei gilydd i fynd a'r cwmni i'r llys.

Maen nhw'n dweud eu bod wedi eu cyhuddo o dwyll ar gam, a bod Swyddfa'r Post yn gwrthod gwrando.

Yn ôl nifer o gyn-bostfeistri, gan gynnwys rhai gafodd eu carcharu, nam cyfrifiadurol oedd yn gyfrifol am ddangos fod degau o filoedd o bunnoedd wedi diflannu.

Mae Swyddfa'r Post yn gwrthod y ddadl, ac yn honni nad ydyn nhw wedi dod o hyd i broblemau gyda'r feddalwedd wedi tair blynedd o ymchwilio.

Siôn Tecwyn aeth i holi Noel Thomas - gafodd ei garcharu am dwyll - ar ran Newyddion 9.

Cyhoeddwyd