'Byw bywyd a pheidio gwastraffu munud'

Byw bywyd i'r eitha' a pheidio gwastraffu yr un funud - dyna sut mae dyn ifanc o'r Bermo yn ymdopi gyda thiwmor ar ei ymennydd fydd un dydd yn ei ladd.

Er gwaetha'i gyflwr mae Steffan Owen wedi gosod her i godi cymaint o arian a phosib ar gyfer y ganolfan sy'n gofalu amdano. Ac mae'n bwriadu gwneud hynny drwy redeg.

Adroddiad Craig Duggan.

Cyhoeddwyd