'Dy'n ni ddim i gyd yn derfysgwyr'

"Dy'n ni ddim i gyd yn derfysgwyr.." Dyna neges Mwslim ifanc o Gaerdydd wrth iddyn nhw deimlo unwaith eto eu bod yn gorfod condemnio eithafwyr Islamaidd.

Mae pryder am effaith ymosodiadau Paris ar Fwslemiaid a ffoaduriaid yma yng Nghymru.

Yn y cyfamser, mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi dweud nad oes yna fygythiad penodol i bobl yma. Owain Evans sy'n edrych ar oblygiadau'r ymosodiadau ym Mharis ar Gymru.

Cyhoeddwyd