'Cofio am ffrindiau fu farw yn y rhyfel'

Ar y diwrnod hwn yn 1918 fe ddaeth y Rhyfel Byd Cyntaf i ben. Bydd dwy funud o dawelwch am 11:00 i nodi Diwrnod y Cadoediad.

Yr hanesydd Hefin Mathias sy'n egluro arwyddocâd y pabi coch wrth i bobl gofio aberth y milwyr o Gymru a fu farw yn y Rhyfel Mawr ac mewn rhyfeloedd eraill ers hynny.

Cyhoeddwyd