Torri cyllideb i 'niweidio' S4C medd Huw Jones

Buasai torri cyllideb S4C drwy doriadau i gyllideb y BBC yn niweidio rhaglenni'r darlledwr, yn ôl Cadeirydd Awdurdod S4C, Huw Jones.

Wrth roi tystiolaeth i bwyllgor yn Nhŷ'r Arglwyddi, dywedodd Mr Jones y byddai'r awdurdod yn gwneud popeth sy'n bosib i amddiffyn rhaglenni pe bai toriad, ond na fyddai hynny'n hawdd oherwydd y toriadau sydd wedi bod i gyllideb y sianel yn barod.

Mae'r pwyllgor yn cynnal ymchwiliad i Siarter y BBC a ffi'r drwydded.

Dywedodd Mr Jones bod "ansicrwydd am ffynonellau cyllid S4C ond dim proses mewn grym i edrych yn benodol ar anghenion S4C".

Soniodd bod y sianel wedi wynebu toriad o 36% mewn termau real ers 2010, ac awgrymodd y gallai mwy o ailddarllediadau gael eu dangos pe bai toriadau pellach.

"Mae'n rhoi dewis rhwng gwasanaethu cynulleidfa eang iawn - ydyn ni'n torri gwasanaeth y plant, neu ydyn ni'n torri gwasanaeth sy'n apelio fwyaf i bobl hŷn - sy'n fath o wasanaeth cymdeithasol - neu beth?", meddai.

Galwodd Mr Jones am ffordd i ystyried sefyllfa S4C ar ben ei hun yn hytrach na fel "ychwanegiad" i broses arall.

Cyhoeddwyd