Pryder am fwy fyth o doriadau ar wasanaethau

Mae BBC Cymru wedi clywed rhybudd o'r newydd y bydd cynghorau Cymru'n gorfod torri 'nol ar wasanaethau unwaith eto - a hynny ar ôl i'r Canghellor gyhoeddi bod hwnnw'n faes lle y bydd llai o arian ar gael.

Fe gyhoeddodd George Osborne ei fod wedi cytuno toriadau o 30% dros bedair blynedd gyda rhai adrannau'r llywodraeth yn Llundain ym meysydd trafnidiaeth, yr amgylchedd a llywodraeth leol.

Er na fydd cynghorau Cymru'n gwybod faint o arian y bydden nhw'n ei gael am rai wythnosau eto - mae'r Gymdeithas Llywodraeth Leol eisoes yn cyfeirio at brinder o £900m. Ellis Roberts sydd â'r hanes.

Cyhoeddwyd