Torri record Marathon Eryri

Mae Marathon Eryri wedi bod yn ras i'w chofio eleni wrth i'r enillydd o Gaint John Gilbert chwalu record y cwrs. Ond dau redwr lleol gafodd y gymeradwyaeth fwyaf, wrth iddyn nhw gwblhau chwe diwrnod o her i godi arian at elusen ganser. O Lanberis dyma Dafydd Gwynn.

Cyhoeddwyd