Galw i Gymru wneud elw o'r dŵr sy'n mynd i Loegr

50 mlynedd ers i Gwm Tryweryn gael ei foddi, mae galwadau o'r newydd i Gymru wneud elw o'r dŵr sy'n mynd i Loegr.

Yn ôl un cyn-bennaeth Dŵr Cymru, John Elfed Jones, mae'n adnodd sy'n werth "cannoedd o filiynau" o bunnoedd i'r wlad.

Mae Llywodraeth y DU yn dweud ei bod nhw'n cydweithio gyda Llywodraeth Cymru i ystyried a ddylai ffin fodoli yn nhermau dŵr. Dafydd Evans sydd â'r hanes.

Cyhoeddwyd