'Angen cydnabod mamau ar dystysgrif priodas'

Mae un o aelodau seneddol Plaid Cymru yn rhybuddio ei bod hi'n anghyfiawn nad ydi mamau yn cael eu cydnabod ar dystysgrif priodas eu plant. Wrth siarad â Newyddion 9, fe alwodd Jonathan Edwards am newid y gyfraith sy'n dweud mai enwau a swyddi'r tad yn unig sy'n cael eu cofnodi.

Dyma adroddiad Hanna Hopwood ar gyfer Newyddion 9.

Cyhoeddwyd