Pryder am ddiffyg ymwelwyr yn Rhydaman

Gallai nifer o siopau yng nghanol Rhydaman fynd i'r wal os nad oes mwy yn cael ei wneud i ddenu pobl i'r dre - dyna mae rhai busnesau lleol wedi ei ddweud wrth BBC Cymru.

Gyda chynlluniau i adeiladu parc siopau newydd sbon yn Cross Hands, mae pryder mawr am ddyfodol y dref. Teleri Glyn Jones aeth i ymweld â'r dref.