Irfon Williams 'wedi gwella'n arw'

Ddeunaw mis yn ôl fe gafodd Irfon Williams o Fangor wybod fod ganddo ganser yn yr iau a'r coluddyn.

Nid oedd cyffur oedd wedi'i awgrymu iddo - cetuximab - yn cael ei gyllido yng Nghymru ac fe aeth i fyw i Loegr er mwyn cael y driniaeth.

Mae'r cyffur wedi gweithio i'r fadd raddau fel ei fod wedi cael llawdriniaeth i gael gwared â phob tiwmor oedd yn ei gorff, ac fe ddywedodd ar Raglen Dylan Jones ar Radio Cymru fore Mawrth ei fod yn "cryfhau bob dydd".

Dyma'r sgwrs yn llawn.

Cyhoeddwyd