'Rhaid talu grantiau ffermio Ewrop ar amser'

Bydd diwydiant ffermio Cymru yn wynebu problemau mawr os na fydd grantiau gan yr Undeb Ewropeaidd yn cael eu talu ar amser.

Dyna'r neges gan ymgynghorydd amaeth sy'n poeni y gall nifer o fusnesau ffermio fynd i'r wal os fydd y taliadau'n hwyr eleni.

Roedd hi'n bosib y byddai ffermwyr yn cael yr arian yn gynnar, ond yn dilyn her gyfreithiol bosib gan grŵp o ffermwyr, mae hynny'n edrych yn annhebygol iawn. Adroddiad Teleri Glyn Jones.