Galw am ddefnyddio sgiliau Cymry alltud

Gorau Cymro, Cymro oddi cartre, meddai'r hen ddihareb. Ond faint o ddefnydd ydan ni fel gwlad yn ei wneud o sgiliau a phrofiad Cymry sy'n byw dramor?

Mae na alwadau ar Lywodraeth Cymru i ariannu cynllun fyddai'n annog Cymry alltud i helpu i dyfu economi eu gwlad enedigol. Bwriad grŵp o bobl fusnes o'r enw 'Global Welsh' yw efelychu llwyddiant Iwerddon sy'n arwain yn y maes. O Sir Benfro i Ddulyn, Steffan Messenger fu'n ymchwilio ar ran Newyddion 9.

Cyhoeddwyd