Cartref newydd i Wasanaeth Llyfrau Llafar Cymru

Mae darllen y papur ben bore neu bori drwy nofel cyn gwely yn rhywbeth mae llawer yn ei gymryd yn ganiataol. I bobl sy'n colli eu golwg mae methu gwneud hynny yn gallu bod yn brofiad anodd tu hwnt.

A dyna pam fod y Gwasanaeth Llyfrau Llafar Cymru mor werthfawr - yn helpu tua 500 o bobl sydd â phroblemau golwg. Ac mae gan y gwasanaeth gartre' newydd. Aled Scourfield sydd â'r hanes.

Cyhoeddwyd