Datganoli: Pryder am gynigion newydd

Mae academwyr blaenllaw yn dweud nad yw cynigion Llywodraeth San Steffan ar gyfer datganoli yn creu 'setliad clir'.

Bydd manylion deddf newydd yn cael eu cyoeddi rhywbryd yn yr hydref.

Ond dywed adroddiad gan yr academwyr y bydd y model sy'n cael ei ystyried yn "arwain at gymhlethdod mawr."

Dywedodd llefarydd ar ran Swyddfa Cymru: "Mae pobl Cymru yn dymuno gweld pwerau'n cael eu defnyddio, nid trafodaeth academaidd."

Un o awduron yr adroddiad yw yr Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cafodd ef ei holi ar Raglen Dylan Jones, BBC Radio Cymru.

Cyhoeddwyd