Alcohol: Rhybudd i bwyllo

Mae un o gomisiynwyr heddlu Cymru wedi rhybuddio y gallai pobl gael eu herlyn a'i dirwyo am brynu neu werthu alcohol i eraill sy'n barod yn feddw.

Daw rhybudd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Heddlu De Cymru, Alun Michael, wrth i'r prifysgolion baratoi i groesawu myfyrwyr newydd.

Mae Mr Michael yn pwysleisio bod angen i fyfyrwyr bwyllo wrth fwynhau noson allan.

Adroddiad Dafydd Gwynn.

Cyhoeddwyd