Canmoliaeth i uned lawfeddygaeth

Mae asesiad arbenigol wedi awgrymu bod Uned Llawfeddygaeth Cardiaidd Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd "ymhlith y gorau yn y DU".

Mae ffigyrau y Gymdeithas Lawfeddygaeth Cardiaidd yn rhoi'r uned yn y brifddinas ymhlith y tri sy'n perfformio orau ym Mhrydain, ynghyd â Southampton ac Ysbyty Papworth, Caergrawnt.

Cafodd John Asquith lawdriniaeth yn yr uned yn ddiweddar, ac fe fu'n rhannu ei brofiadau gyda gohebydd iechyd BBC Cymru, Owain Clarke.