Cynghorwyr yn pleidleisio dros greu bas-data o faw cŵn

Mae cynghorwyr yn Sir y Fflint wedi pleidleisio o blaid sefydlu grŵp i ystyried sefydlu bas data o DNA cŵn y sir.

Byddai'r cofnod gwirfoddol cael ei ddefnyddio i adnabod pa berchnogion sy'n gadael i'w hanifeiliaid faeddu mewn mannau cyhoeddus.

Gohebydd BBC Cymru, Elen Wyn aeth draw i Dreffynnon i asesu'r sefyllfa.

Cyhoeddwyd