Angen i Corbyn fod yn llais didwyll

Mae cyn brif weinidog Cymru Alun Michael wedi dweud fod penodiadau cabinet Jeremy Corbyn wedi bod yn rhai da o ran adlewyrchu "newid a dilyniant" o fewn y blaid Lafur.

Bu Mr Michael yn Ysgrifennydd Cymru ac yn weinidog yn y Swyddfa Gartref yn llywodraeth Tony Blair.

Ond ychwanegodd Mr Michael fod dyfodol Mr Corbyn yn ddibynnol i raddau helaeth a allith o barhau i fod yn "llais dilys a didwyll" wrth geisio uno'r blaid.

Ar raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru fe gafodd ei holi am y feirniadaeth a fu gan rai yn dilyn cyhoeddiad ei gabinet newydd a'i safbwynt ar Ewrop.

Cyhoeddwyd