Plant Cymru yn meddwl am blant Syria

Wrth i bobl ar draws Cymru geisio chwarae eu rhan yn yr ymdrech ddyngarol i helpu ffoaduriaid Syria.

Gohebydd y rhaglen Ffeil, Alexandra Humphreys, sydd wedi bod yn edrych ar y sefyllfa ar draws Cymru.