Rhybudd o dlodi i Gymru heb syniadau newid

Bydd Cymru'n wlad dlotach, gyda llai o bobl yn gweithio yma, os nad ydyn ni'n gweithredu syniadau newydd - dyna rybudd Sefydliad Bevan.

Mae eu hadroddiad diweddara yn paentio darlun digon tywyll o gyflwr ein gwlad dros y blynyddoedd nesaf.

Maen nhw'n rhybuddio y bydd economi Cymru'n gwanhau, y bydd cyflogau'r sector gyhoeddus yn gostwng ac y bydd mwy o salwch eto.

O Gaernarfon, adroddiad Sion Tecwyn.

Cyhoeddwyd