Gwrthod cynlluniau ynni gwynt ym Mhowys

Mae pump o gynlluniau ynni gwynt ym Mhowys wedi cael eu gwrthod gan Lywodraeth Prydain.

Mewn datganiad dywedodd Llywodraeth Cymru bod y penderfyniad yn "siomedig" a "phryderus".

Cafodd chweched cais ei ganiatáu ond heb ffordd o gysylltu'r safle ger Llandinam gyda'r grid cenedlaethol mae amheuon mawr am y cynllun. Adroddiad Sion Tecwyn.

Cyhoeddwyd