Be ddaw o safle sinema'r Coliseum?

Be ddaw o safle sinema'r Coliseum? Dyna sy'n cael ei ofyn ym Mhorthmadog wrth i Gyngor Gwynedd baratoi i drafod cais i ddymchwel yr adeilad.

Mae swyddogion cynllunio yn argymell caniatáu i gwmni Develop UK Northern wneud hynny, ond mae ansicrwydd mawr ynglŷn â'r hyn fyddai'r datblygwyr yn ei wneud â'r safle wedyn.

Gohebydd BBC Cymru, Nia Cerys aeth i Borthmadog.

Cyhoeddwyd