'Straen diangen' ar dîm achub mynydd Llanberis

Gyda chynifer o ymwelwyr a cherddwyr yn ymweld ag Eryri, mae tymor yr haf wastad yn brysur.

Ond i Dim Achub Mynydd Llanberis mis Awst o'dd y prysura' erioed.

Fe dreulion nhw gannoedd o oriau'n helpu pobl ar y mynyddoedd, ac mae'r gwirfoddolwyr yn rhybuddio bod galwadau diangen am gymorth yn rhoi straen mawr ar y gwasanaeth.

Gohebydd BBC Cymru, Nia Cerys aeth draw i Nant Peris.