Pryder pentrefwyr am ddiffyg llinell ffôn

Gyda dros hanner y pentrefwyr wedi bod heb linell ffôn ers dros wythnos, roedd cyfarfod ym Mhenfforddlas yn Sir Drefaldwyn nos Fawrth i drafod beth i'w wneud.

Mae pobl leol yn honni i BT ddweud y byddai'r gwasanaeth wedi'i adfer erbyn hyn, ac i wneud pethau'n waeth, does dim signal ffôn symudol yn yr ardal chwaith.

Dywedodd llefarydd o BT Openreach: "Mae ein peirianwyr yn ymchwilio i'r achos, ond mae hi'n ymddangos mai storm sydd wedi difrodi rhan o'r rhwydwaith lleol.

"Byddwn yn hoffi diolch i drigolion lleol am eu hamynedd. Ry'n ni'n gweithio'n galed i ddatrys y broblem ac yn gobeithio cael y gwasanaeth yn ôl erbyn diwedd yr wythnos."

Craig Duggan aeth i Benfforddlas ar ran Newyddion 9.