Teulu yn son am eu trallod

Mae teulu myfyrwraig 21 o Geredigion gafodd ei lladd gan yrrwr oedd wedi bod yn yfed wedi bod yn son am eu trallod o orfod aros blwyddyn a hanner i'r troseddwr gael ei ddedfrydu.

Yn Llys y Goron Abertawe cafodd Gareth Entwhistle ei garcharu am 5 mlynedd a 6 mis am achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal ac am yrru dan ddylanwad alcohol. Fe fydd yn rhaid i Entwhistle dreulio hanner y ddedfryd dan glo.

Bu farw Miriam Briddon o Cross Inn, ger Llandysul ar ôl i'w char gael ei daro gan gar Entwhistle ar yr A482 ger Ciliau aeron ar 29 Mawrth, 2014.

Yn wreiddiol roedd Entwhistle wedi pledio'n ddieuog i'r cyhuddiad ond fe newidiodd ei ble yng Ngorffennaf eleni.

Dywed mam Miriam, Ceinwen Briddon, na allai fyth maddau i Entwhistle am yr hyn a wnaeth.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Canolbarth