Cyngor sir i wneud toriadau llym

Mae cabinet Cyngor Powys wedi cyhoeddi cynlluniau am doriadau llym er mwyn arbed arian.

Ymhlith yr argymhellion mae casglu gwastraff yn fisol, cau dwy ganolfan ail-gylchu arall, a rhoi ciniawau ysgol yn nwylo cwmnïau allanol.

Sara Gibson yn cael ei holi ar Newyddion 9.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Canolbarth