Beirniadu Comisiynydd y Gymraeg

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cael ei chyhuddo o roi buddiannau cwmnïau o flaen hawliau ieithyddol pobl Cymru.

Dywed Cymdeithas yr Iaith Gymraeg fod dros 200 o gwmnïau a sefydliadau wedi cael eu tynnu oddi ar restr fyddai wedi'u gorfodi nhw i drin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal.

Mae'r Comisiynydd, Meri Huws, yn dweud mai gosod safonau ar gyrff tebyg i gymdeithasau tai, ac ar adrannau llywodraeth fel yr Adran Cyllid a Thollau yw'r flaenoriaeth. Adroddiad Owain Evans.