Tŵf bragdai lleol yng Nghymru

Mi allai Cymru fod yn gartref i 100 o fragdai annibynnol cyn bo hir, os bydd twf y sector yn parhau.

Mae 12 o fragdai newydd wedi sefydlu yn y ddwy flynedd ddiwetha' yn unig.

Ac er bod tafarndai'n cau ledled Cymru, mae'n ymddangos fod yr awydd am gwrw lleol yn cynyddu.

Gohebydd BBC Cymru, Sion Tecwyn, aeth i chwilio am beint.

Cyhoeddwyd