Criw 'Mimosa' yn perfformio ym Mhatagonia

Mae cynhyrchiad Theatr Ieuenctid Clwyd Theatr Cymru o sioe gerdd 'Mimosa' wedi bod yn perfformio ym Mhatagonia, ac yn rhannu eu profiadau gyda Cymru Fyw.

Perfformio ym Mhorth Madryn - am gyfle gwych.

Ymwelon yn y bore â'r Bae Newydd i wylio morfilod - yna symud ymlaen i ddinas Borth Madryn i ymweld â'r ogofau a gynigodd gysgod i'r fintai gyntaf o Gymru. Cawsom y cyfle i ganu 'Anthem Patagonia' ger yr ogofau - profiad a fydd yn aros yn ein calonnau am byth.