Uno cynghorau i godi safonau addysg?

Bydd uno cynghorau yn ffordd o godi safonau a chynnig mwy o arbenigedd i ysgolion. Dyna farn yr aelod Cynulliad Llafur Keith Davies, sy'n gyn-gyfarwyddwr addysg yn Sir Gâr a Morgannwg Ganol.

Ond gyda'r posibilrwydd o uno tair sir y gorllewin i greu Dyfed newydd yn ystod y blynyddoedd nesaf, beth fyddai'r goblygiadau i fyd addysg yno? Aled Scourfield aeth i chwilio am ateb.

Cyhoeddwyd