Pryder y Clwb Kennel am niferoedd cŵn brodorol

Y corgi, y daeargi a'r sbaniel Cymreig - mae cŵn brodorol Cymru yn mynd yn brin.

Wrth i Glwb Kennel Cymru gynnal ei sioe flynyddol yn Llanelwedd, mae pryder bod llai o gŵn cynhenid yn cael eu bridio yma.

Rhiannon Michael aeth i faes y Sioe Frenhinol i gyfarfod rhai ohonyn nhw.