£50,000 i drawsnewid eglwys yn Aberdâr

Mae eglwys eiconig yn Aberdâr wedi derbyn dros £50,000 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri i'w thrawsnewid yn adnodd cymunedol.

Yn ogystal â sicrhau bod drysau Eglwys Sant Elvan yn parhau'n agored bydd yr arian yn mynd tuag at greu ardal dreftadaeth.

Gohebydd BBC Cymru, Rhiannon Michael aeth i Aberdâr i glywed mwy.

Cyhoeddwyd